نیازمند نیروی کار خانم
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک شهید بهشتی
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - زرهی
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
سایر
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شیراز - ده پیاله
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - شریف‌آباد
حقوق 25 - 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - بالا کفت
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 5 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - مقر
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک جماران
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
سایر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
حقوق 3 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - درکی
حقوق 5 - 6 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - ریشمک
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - فرهنگ شهر
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - ارم
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - دروازه کازرون
حقوق 3 - 5 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - گویم
سایر
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 16 خرداد 1402، ساعت 10:11