کارپیشهپشتیبانی 0903 - 7898863ثبت آگهی

چه کاری؟

عنوان شغلی، کلمات کلیدی، یا نام شرکت

کجا؟

استان، شهر
آذربایجان غربی، ارومیه

1,178 آگهی استخدام

آذربایجان غربی - ارومیه
چند لحظه پیش

جذب بازاریاب فعال خانم

  • بازاریاب
آذربایجان غربی - ارومیه
چند لحظه پیش

جذب راننده با وانت و مربی

  • راننده
آذربایجان غربی - ارومیه
چند لحظه پیش

منشی و حسابدار خانم

  • حسابدار
آذربایجان غربی - ارومیه
چند ساعت پیش

استخدام

آذربایجان غربی - ارومیه
چند ساعت پیش

سرمایه گذاری یا مشارکت مطمئن

آذربایجان غربی - ارومیه
چند ساعت پیش

فروشنده مغازه اینه کنسول

آذربایجان غربی - ارومیه
چند لحظه پیش

شرکت دنون لبنی پارس (Danette)

آذربایجان غربی - ارومیه
چند ساعت پیش

نیروی فروش

  • فروش
آذربایجان غربی - ارومیه
چند ساعت پیش

استخدام خانم( مجرد )فقط برای نظافت خانه

آذربایجان غربی - ارومیه
چند لحظه پیش

ثبت نام راننده اسنپ با پاداش و سهمیه بنزین

ثبت نام راننده اسنپ با پاداش و سهمیه بنزین - undefined
  • راننده