کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک نفر آقا یا خانم با مشخصات ذیل جهت چیدمان(merchandising) محصولات فروشگاهی نیازمندیم. روابط اجتماعی و ارتباطی قوی ظاهری آراسته و مرتب مسئولیت پذیری و برنامه پذیری قابلیت کار گروهی خلاق و تلاشگر حق...