کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
مونتاژ و تولید دوربین مدار بسته برای دو نفر خانم ترجیحا با مدرک لیسانس برق قدرت ، الکترونیک یا مخابرات. ساعت کاری صبح تا ساعت ۵ عصر با حقوق مکفی و همچنین آموزش رایگان