کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
فروش انواع نهال مرکبات بر پایه های بکرایی،لیمو نارنج

لیمو محلی(دونه ریز)  10تومان لیموعمان(دونه درشت)12تومان
لیمو خارگل(بدون سیخ)10ت 
لیمو شیرین                 25 ت
پرتقال محلی               23ت
پرتقال گلابی(تو سرخ) 24ت
پرتقال والنسیا.            23ت
پرتقال مارسلی            27ت
واشنتن (نافی)            22ت
 نارنگی محلی             35ت
نارنگی پرچال             33ت
نارنگی خوشه ای.        33ت
نارنگی پرشن              35ت
گلیفرود قرمز.             24ت
گلیفرود سفید             24ت
نارنج                          7ت
ارسال درخواست
 
مشاهده اطلاعات تماس