کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به تعدادی نیرو(خانم و اقا)جهت فعالیت در یک شرکت معتبر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای بخش فروش وبه یک منشی خانم( دو شیفت) با فن بیان و روابط عمومی بالا نیازمندیم.جهت مصاحبه فقط و فقط با این شماره تماس...