کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به دو منشی جهت کار در فروشگاه پوشاک نیازمندیم خیابان امام چهار راه چراغ قرمز ،فروشگاه سیتی سنتر