کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
رستوران پروشات برای تکمیل کادر خود به تعدادی کارگر ساده و کمک آشپز برای بخش های مختلف نیازمند میباشد. ساعت کار دو شیفت از 10 الی 16 و 18:30 الی 1 بامداد حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومان مرخصی دو روز ...