کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به چند نیروی خانم در رده سنی ۲۰ تا ۳۵ سال جهت جوابگویی به تلفن در محیطی آرام ،برای سه شیفت مجزا نیازمندیم. کار بازاریابی نیست.دفتر در خیابان آیت الله کاشانی می‌باشد. تایم شیفت ها به این صورت می باشد: ...