کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
با سلام ، به تعدادی چرخکار ، اتوکار و وردست کار آقا و خانم در کارگاه تولیدی لباس در نجف آباد با حقوق توافقی به صورت تمام وقت نیازمند میباشیم.در صورت پاسخگو نبودن پیامک گذاشته با شما تماس گرفته میشود.ب...