کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
کافه رستوران باغچه جهت تکمیل کادر خود به نیروهای زیر نیازمند است . (آدرس : فلکه ویلاشهر بلوار یادگاران خرمشهر ۵۰۰ متر مانده به فلکه راهنمایی رانندگی کافه رستوران باغچه ) نیرو های مورد نیاز به صورت دائ...