کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
شرکت پخش در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش خود تعدادی بازاریاب استخدام نماید بیمه از همان ماه اول حقوق ثابت پورسانت طرح های تشویقی همراه با آموزش جهت مصاحبه حضوری به آدرس شهرک صنوف قاضی لاین مواد غذایی ...