کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به تعدادی بازاریاب حضوری جهت پخش مواد غذایی پروتئینی نیازمندیم.با شرایط زیر سن از ۱۸ سال تا ۳۵سال پایه حقوق وزارت کار + پورسانت + بیمه + پاداش. جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۸۹۲۵۷۵۴۵ از ساعت ۹ صبح الی ۸ شب ...