کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
کانون آگهی وتبلیغات وندیک مجری تبلیغات محیطی در استان لرستان به مدیر داخلی خانم برای شهر خرم آباد نیازمند است. شرایط استخدام ۱_داشتن سابقه کار ۲_سن ۲۰ الی ۳۰سال ۳_دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی ۴_روابط عم...