کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک نفر کارگر جوان جهت اپراتور ونظافت در پارک بازی به آدرس سه راه جهانبار پارک کپشکن روبروی مدرسه دانشمند نیازمندیم ساعت کار 4بعدازظهر الی 12شب به تماس تلفنی و پیام جواب داده نمیشود ساعت مراجعه حضور...