کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
یک کارخانه معتبر تولیدی واقع در احمدآباد مستوفی از دو نفر ویزیتور تحقیقات میدانی بازاریابی و فروش دعوت به همکاری می نماید. ارسال رزومه به pakio.mehr@gmail.com و یا تماس با : 56713510