کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک کارگر ساده خانم با روابط عمومی بالا جهت کار درمغازه لبنیاتی واقع در میدان رازی باتایم کاری۱۶تا۲۲باحقوق ماهیانه ۶۰۰هزار تومان نیازمندم, ترجیحا محل سکونت نزدیک به خیابان رازی باشد.