کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
شرکت آسان سازان فکربرتر》ارائه دهنده خدمات جامع شهری در بندرعباس جهت تکمیل نیروی خود افراد با شرایط و تخصص های ذیل استخدام مینماید: ۱_جوشکار ۲_برق کار ۳_لوله کش ۴_تعمیر لوازم سردکننده ۵_تعمیرکارماشین ل...