کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به یک نفر کارگر ساده جهت کار در جگرکی نیازمندیم _بدون جای خواب _محدوده ی اسلامشهر _شهرک قائمیه _حقوق ١٢٠٠/٠٠٠تومان _از ١١صبح تا ١٢شب _صبحانه، ناهار، شام دارد