کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
شرکت دلتا توان پارس جهت تکمیل کادر فنی از بین واجدین شرایط تعدادی نیروی مرد ساکن بندرعباس برای کار در کارگاه استخدام می نماید ۱_ مهندس برق الکتروتکنیک یا مهندس برق گرایش قدرت ۲_فوق دیپلم برق قدرت یا ا...