کارپیشهپشتیبانی 0903 - 7898863ثبت آگهی
متن آگهی:
به یک نسخه پیچ آقا با حداقل 5 سال سابقه کار در داروخانه ، تمام وقت در منطقه شرق تهران نیازمندیم
مهارت‌های مورد نیاز
نسخه پیچی داروخانه
به اشتراک‌گذاری