کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
با سلام به یک نفر نیروی کارگر ساده با شرایط زیر نیازمندیم حداکثر سن 30 سال محل کار خیابان اتوبوس رانی،(مالک اشتر) ساعات کاری 8صبح الی 1 ظهر بعد از ظهر 3نیم الی 6نیم عصر جمعه ها تعطیل جوان، کاری و منضب...