کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
استخدام مهندسی سیستم یاس ارغوانی     شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز محل خدمت راه ارتباطی   [...]