کارپیشه

شرکت اسپاهان کوشا

از بین شغل‌های زیر انتخاب کن:
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

کارگر ساده

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
استخدام 50 نفر
تا 35 ساله
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

برقکار صنعتی

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
حقوق 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
5 سال سابقه
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

نقشه کش صنعتی

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
3 سال سابقه
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

مکانیک صنعتی

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
حقوق 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: پنج‌شنبه 8 دی 1401)

راننده لیفتراک

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
حقوق 5,700,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

مسئول کنترل کیفیت

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

کاردانی و کارشناسی متالورژی

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
استخدام 5 نفر
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

کارگر فنی

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
استخدام 15 نفر
تا 35 ساله
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
در کارپیشه   (ثبت: دوشنبه 28 آذر 1401)

کارشناس کنترل کیفیت

(منقضی شده)
اسپاهان کوشا
 در اصفهان - شهرک صنعتی محمود آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
اضافه کاری - ناهار - سرویس ایاب و ذهاب
اگر کسی رو می‌شناسی که این شغل‌ها براش مناسبه این صفحه رو براش بفرست.
چهارشنبه 2 فروردین 1402، ساعت 23:20