مجتمع صنعتی ماموت

مجتمع صنعتی ماموت

البرز
بیشتر بخوانید
درباره مجتمع صنعتی ماموت

15 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- دستیار مدیر عاملشایستگی های تخصصی:تسلط کافی به فرایند برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری جلسات مدیریتتسلط کافی به نگارش نامه های اداری/ سازم...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- مدیر فنی و پشتیبانیشایستگی های تخصصی:توانایی هدایت و راهنمایی کارمندان و تکنسین های تحت نظارت، در اجرای صحیح وظایف محولهتوانایی ارائه پی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- مدیر روابط عمومی و تبلیغاتشایستگی های تخصصی:توانایی برگزاری مدیریت ‌رویدادها و کمپین های مختلفتوانایی تولید و مدیریت محتوا در رسانه های ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس ارشد حقوقیشایستگی های تخصصی:توانایی و مهارت کافی در جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنها برای دفاع از شرکت در محاکم قضاییتبحر...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس فنی و گارانتیشایستگی های تخصصی:توانایی راهنمایی فنی(تعمیرات) نمایندگی هاتوانایی تشخیص ایراد فنی خودروتوانایی در تعمیرات و مکانیک...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس شبکه نمایندگانشایستگی های تخصصی:توانایی ارزیابی متقاضیان جهت کسب نمایندگی فروشتوانایی پیگیری مسائل و مشکلات نمایندگانتوانایی پیگ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس امور اجرایی خدمات پس از فروششایستگی های تخصصی:توانایی انجام امور اجرایی دفتر مدیریتتوانایی نگارش صورتجلسه و پیگیری آنتوانایی پیگ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس برنامه ریزی تولیدشایستگی های تخصصی:تسلط کافی بر برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زمینه خودرو سواریتسلط کافی بر ظرفیت سنجی تول...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس برنامه‌ریزی و تامین قطعاتشایستگی های تخصصی:توانایی برنامه ریزی و سفارش گذاری کالاتسلط کافی بر کنترل موجودی و پایش موجودیآشنایی ب...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- رئیس برنامه‌ریزی و تامین قطعاتشایستگی های تخصصی:تسلط کامل به فرایندهای انبار و گردش موجودیتسلط کامل به برنامه ریزی تامینتسلط به نرم افزا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارمند تشریفاتشایستگی های تخصصی:توانایی کاربری مجموعه Office به خصوص Excel ,PowerPoint, Wordآشنایی با نرم افزار Photoshopتوانایی search ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- مدیر فروش منطقهشایستگی های تخصصی:‏آشنایی کامل به اصول و فنون علمی فروش و بازاریابیتوانایی تشخیص و شناسایی نیاز های بازار و انتظارات مشتر...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس بازاریابی آنلاینشایستگی های تخصصی:آشنایی با بازاریابی اینترنتی و دیجیتال مارکتینگآشنایی با تکنیک های افزایش فروش اینترنتیتوانایی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس تجربه مشتریشایستگی های تخصصی:توانایی پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با مشتریانتوانایی اقناع و جلب رضایت مشتریانآشنایی با اصول پاسخگ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
مجتمع صنعتی ماموت
استان البرز
مجتمع صنعتی ماموت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس فروش حضوریشایستگی های تخصصی:توانایی توضیح دادن عملکرد و مزایای محصول و یا خدمات عرضه شده به مشتریان بالقوهتوانایی مشاوره و کمک ب...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
جمعه 8 اسفند 1399، ساعت 10:21